Konverents 2012

Konverents on lõppenud.

Aitäh esinejatele ja osalejatele!

.

Konverentsi “Maaväljad ja nende mõju organismidele 2012“

AJAKAVA

 

June, 07, 2012 / 7. juuni 2012. a

Sessioon chairman REIN KOHA (Estonia)

Sessiooni juht Rein Koha (Eesti)

 

18.00 – 19.00    Dinner

Õhtusöök

 

19.00 – 20.00    Opening of the Conference

Konverentsi avamine

 

Opening speech from ANTO RAUKAS

Avakõne akadeemik ANTO RAUKASelt

 

20.00 – 20.35    ENNO KALDE (ESTONIA/EESTI)

„The Association of the Baltic Countries „Earth`s Fields and Their Influence on Organisms“ is twenty years old“

„Balti Riikide Assotsiatsioon „Maakiirgusväljad ja nende mõju organismidele“ on kakskümmend aastat vana“

 

20.35    –           Informal gathering / Discussion-time

Vaba keskustelu

 

June, 08, 2012 / 8. juuni 2012. a

 

Sessioon chairman REIN KOHA (Estonia)

Sessiooni juht Rein Koha (Eesti)

 

08.00 – 09.00    Breakfast

Hommikusöök

 

09.00 – 09.15    Opening speech of the day from Rein Koha

Päeva avakõne Rein Kohalt

 

09.15 – 09.50    KRISTA JÜRIADO, ANTO RAUKAS (ESTONIA/EESTI)

„Radon emissions and their influence on organisms“

„Radooni emissioonid ja nende mõju organismidele“

 

09.50 – 10.25    MIKKO AHONEN, LAURI SARJA, OSMO HÄNNINEN

(FINLAND/SOOME)

„Variability of Hartmann lines and copper net effects”

„Hartmanni jõujoonte  ja vaskvõrgustiku efekti varieeruvus“

 

10.25 – 10.55    Coffee break

Kohvipaus

 

10.55. – 11.30   REIN KOHA (ESTONIA/EESTI)

„Liquid Crystals as Indicators of the state Bone and Cartilage

Tissues“

„Vedelkristallid kui luu- ja kõhrkoe seisundi indikaatorid“

 

11.30 – 12.05    KASTYTIS DAPSHIS, RIMANTAS PETROŠIUS, SAULIUS ŠLIAUPA, VLADAS VALIULIS, GEDIMINAS ŽUKAUSKAS (LITHUANIA/LEEDU)

„Study of reaction of the human organism to the

geopathological impact of tectonic faults“

„Inimorganismi uuringutest reaktsioonidele tektooniliste murrangulõhede geopatoloogilisest mõjust“

 

12.05 – 12.40    LIJA BERZINJA, INES JOKSTA, MARTINS PAUPERS

(LATVIA/LÄTI)

„Analysis of structures of linear biolocational anomalies connected of the core of the Earth with suggestion about geopatogenic zones and location-density of human“

„Lineaarsete biolokatsiooniliste anomaaliate struktuuride analüüs tulenevalt Maakoore dünaamikast ja geopatogeensete tsoonide ning inimasustuse paiknemise prognoosist“

 

12.40 – 13.40    Lunch

Lõuna

 

Sessioon chairman RIMANTAS PETROSIUS (Lithuania)

Sessiooni juht RIMANTAS PETROSIUS (Leedu)

 

13.40 – 14.15    JANIS DOLACIS, JANIS VALDMANIS (LATVIA/LÄTI)

„Manifestations of biophysical anomalies in forest“

„Biofüüsikaliste anomaaliate väljendusvormid metsas“

 

14.15 – 14.50    HORST GRÜNFELDER (GERMANY/SAKSAMAA)

„Dr. Hartmann’s dowsing association and current projects“

„Dr Hartmanni pildarite assotsiatsioon ja teoksil olevad

projektid“

 

14.50 – 15.25    ROY RIGGS (ENGLAND/INGLISMAA)

„Three of Earth`s Natural Fields and Their Influence on

Organisms“

„Maa looduslike energiaväljade kolmemõõtmelisus ja nende

mõju organismidele“

 

15.25 – 15.55    Coffee break

Kohvipaus

 

15.55 – 16.30    TARMO KOPPEL, KRISTJAN JOAN KAEV, HELDUR HALDRE

(ESTONIA/EESTI)

„Electrostatic fields’ effect on humans“

„Elektrostaatiliste väljade mõju inimestele“

 

 

16.30 – 17.05    TARMO KOPPEL, KRISTJAN JOAN KAEV, HELDUR HALDRE

(ESTONIA/EESTI)

„The interaction of electrostatic fields in humans and their

work  environment“

„Elektrostaatiliste väljade interaktsioon inimese ja tema

 töökeskkonna vahel“

 

 

17.05 – 17.40    HORST GRÜNFELDER (GERMANY/SAKSAMAA)

„The Global Hartmann Grid: its information components and

timewise variability“

„Globaalne Hartmanni võrgustik: selle informatsiooni

komponendid ja ajaline varieeruvus“

 

17.40 – 18.00    Conclusion of the day, Rimantas Petrosius

Päeva kokkuvõte, Rimantas Petrosius

 

18.00. -19.00    Dinner

Õhtusöök

 

19.00 – 19.35    HORST GRÜNFELDER (GERMANY/SAKSAMAA)

Lecher Antenna® demonstration

Lecher Antenna® demonstratsioon

 

19.35 – 20.10    PAUL HOLMBERG (SWEDEN/ROOTSI)

„Benker-system practic with L-rods on field outside“

„Benker-süsteemi praktika välitingimustes“

 

20.10 –             Free time /open air demonstrations

Vaba aeg

 

 

 

                                  June, 09, 2012 / 9. juuni 2012. a

 

Sessioon chairman LAIMONIS ULMANIS (Latvia)

Sessiooni juht Laimonis Ulmanis (Läti)

 

08.00 – 09.00    Breakfast

Hommikusöök

 

09.00 – 09.15    Opening speech of the day from REIN KOHA

Päeva avakõne REIN KOHAlt

 

09.15 – 09.50    TOMEK DURR (CZECH/TŠEHHI)

„Geoplasma – Fiction or Fact“

„Geoplasma – väljamõeldis või fakt“

 

09.50 – 10.25    GULMIRA MAMIROVA (KZAKHSTAN/KASAHSTAN)

„Biophysical indication of features  of geophysical anomalies“

Geofüüsikaliste anomaaliate parameetrid läbi biofüüsikaliste

tunnus(tamis)te“

 

10.25 – 10.55    Coffee break

Kohvipaus

 

10.55 –11.30     VIKTOR INJUŠIN (KAZAKHSTAN/KASAHSTAN)

„Fluctuations of geophysical anomalies, solitons – source

of technogenic disasters“

„Geofüüsikaliste anomaaliate kõrvalekalded, solitonid – tehnogeensete katastroofide põhjusena“

 

11.30 – 12.05    LIUDMILA BOLDYREVA (RUSSIA/VENEMAA)

„The cavity structural effect: an explanation based on the model of superfluid physical vacuum“

„Auk-struktuuride efekt: üks seletus tuginevalt ülivoolava

 füüsilise vaakumi mudelist“

 

12.05 – 12.40    LILLE LINDMÄE (ESTONIA/EESTI)

„Ley Lines – the multilayers lightways on the Earth“

„Ley-liinid – mitmekihilised valguseteed Maal“

 

12.40 – 13.40    Lunch

Lõunasöök

 

Sessioon chairman LIUDMILA BOLDYREVA (Russia)

Sessiooni juht LIUDMILA BOLDYREVA (Venemaa)

 

13.40 – 14.15    JONAS ALGIMANTAS DAINAUSKAS (LITHUANIA/LEEDU)

„Kvantkoherence in a human mental-life“

Kvantkoherents inimese mõtluses“

 

14.15 – 14.50    PAT TOMS (SCOTLAND/ŠOTIMAA)

„A living phenomenon – intuitive association with etheric points in the landscape created by ancient and traditional built form“

„Elu fenomen kui tunnetuslik koostöö esivanemate poolt loodud „eeterlike“ väepaikade koha ja sellele rajatud ehitis(t)e vahel“

 

14.50 – 15.25    KALJU PALDIS (ESTONIA/EESTI)

„Influence of psychical and mental energy-fields in

surrounding us space and time“

„Psüühiliste ja vaimsete energiate mõjuväljad meid 

 ümbritsevates ruumides“

 

15.25 – 15.55    Coffee break

Kohvipaus

 

15.55 – 16.30    TIIT VALLAOTS (ESTONIA/EESTI)

„Gravitation in- and outside of a system“

„Gravitatsioonist sees- ja väljaspool süsteemi“

 

16.30 – 17.05    REET PRIIMAN, TARMO KOPPEL (ESTONIA/EESTI)

„Quantum Aspects of the Environment and Consciousness.

Random Events Generator.“

Keskkonna ja Teadvuse kvantmaailma aspektid. Juhuslike

arvude generaator“

 

17.05 – 17.40    REIN WEBER (ESTONIA/EESTI)

„Geobiology School in Estonia“

„Geobioloogia kool Eestis“

 

17.40 – 18.00    Conclusion of the day, Liudmila Boldyreva

Päeva kokkuvõte, Liudmila Boldyreva

 

18.00 – 19.00    Dinner

Õhtusöök

 

19.00                Free time

Vaba aeg

 

 

 

June, 10, 2012 / 10. juuni 2012. a

 

08.00 – 09.00    Breakfast, leaving Kloogaranna complex

Hommikusöök, lahkumine Kloogarannast

 

09.00 – 13.00    Sightseeing tour in Rapla County

Tour guide: archaeologist, historian and folklor-landscape

expert mr Jüri Metssalu

 

Ekskursioon Raplamaal

Ekskursiooni juhib arheoloog-ajaloolane, pärimusmaastiku tundja Jüri Metssalu. Kohatutvustused ja selgitus inglise ning eesti keeles (tõlge vene keelde).

 

Tour Schedule

8.00      Bus leaves from Tallinn to Kloogaranna

9.00      Leaving from Kloogaranna complex

10. 00 – 10.30   Varbola castle, Ohvrikivi

11.30 – 12.00    Mahtra wilderness preserve, Kolgu bog  (a

place where UFO’s

have been seen)

12.15 – 12.45    Iida urked (karst cages) (a sacred place)

 

Ekskursiooni ajakava

8.00 Buss väljub Tallinnast Balti jaama parklast

9.00 lahkumine Kloogarannast

10.00 – 10.30 Varbola linnus, Ohvrikivi

11.30 – 12.00 Mahtra looduskaitseala, Kolgu

raba (ufode nägemiskoht)

12.15 – 12.45 Iida urked – karstikoopad

(pühakoht, pelgupaik)

 

13.30 – 14.30    Lunch at the Viking Village

Lõuna Viikingite külas

 

14.30 – 15.00    Closing cermony, closing speech from Rein Koha

Konverentsi lõpetamine, lõppsõna Rein Kohalt

 

15.15                Leaving the Viking Village

(16.00 1st stop in Tallinn (near the airport), 16.20 2nd stop in Tallinn (at the train station Balti Jaam)

Lahkumine Viikingite külast (peatused 16.00 Tallinna

lennujaam, 16.20 Balti jaam)

 

 

Konverentsi osavõtutasu:

 

Täispakett 160 eurot (konverentsi kogumik, majutus 3 ööd, toitlustamine 3 korda päevas, kohvipausid, transport Tallinn- Kloogaranna, ekskursioon (lõpeb Tallinnas)).

 

Ühe päeva tasu 25 eurot (konverentsi kogumik, kohvipausid, lõunasöök).

 

Konverentsi osalemise tasu palume üle kanda GEOPAATIA SELTS  a/a 221 022 358 234 Swedbank  märksõna – konverents ja osaleja nimi

 

Juhul kui konverentsi osalemistasu maksmisel on tõrkeid või takistusi, siis palun sellest teatada aadressil: konverents@geopaatia.ee, et kokku leppida sobilik tasumise viis ja aeg.

Küsimused: konverents@geopaatia.ee

 

Konverentsi asukoht

Konverents toimub umbes 40 kilomeetri kaugusel Tallinnast Kloogaranna noortelaagris: http://www.youtube.com/watch?v=0CW2SlbqshU

 

Transport konverentsi asukohta

 

 

Elektrirongiga

 

Balti Jaam, Tallinn, Toompuiestee 37.

 

Elektrirongi liin: Tallinn-Kloogaranna

Väljumine: Balti jaam kell 9.15, 11.29 ja 17.56

Saabumine (lõpp-peatus): Kloogaranna

Orienteeruv sõiduaeg 1 h ja mõni minut.

 

Bussiga

 

Buss nr 237A

Bussiliin: Tallinn- Vääna-Jõesuu – Keila-Joa – Laulasmaa – Kloogaranna

Väljumise peatus: Tallinn, Teatri väljak (Solarise kõrval)

Saabumise peatus: Klooga II

http://soiduplaan.tallinn.ee/#harju/commercialbus/237a/a-b/21217-2

 

 

Autoga

Noortelaagri aadress Kloogaranna küla, Keila vald, Harju maakond

Kloogarannas sõita mööda Joa teed, keerata Kaluri teele ning sellelt Liiva teele

 

Kloogaranda sõitmine:

1)    Mööda Rannamõisa/Klooga maanteed: Tallinn – Tabasalu – Vääna-Jõesuu – Keila-Joa – Laulasmaa – Kloogaranna

Vaata sõidujuhist siit

või

2)    Mööda Paldiski maanteed: Tallinn – Keila – Valkse – Kloogaranna (mööda põhimaanteed nr 8 ning pärast Keilat u 15 km pärast keerata paremale Koogaranna suunas)

Vaata sõidujuhist siit