Partnerid

Avaldame tänu Geopaatia Seltsi sponsoritele:

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut
Rakvere Linnavalitsus

kes osutasid abi Rahvusvahelise seminari “Maa väljade ja psühhofüüsilise keskkonna mõjust organismile” 2009 läbiviimisel.