Seltsist

Seltsi peamised tegevussuunad:

  1. Uurida maaväljade karakteristikat ja nendega seonduvat mõju meie organismile.
  2. Uurida ja kirjeldada organismi (füüsis, psüühika) reaktsiooni maaväljade mõjule.
  3. Leida võimalused määväljde ja sellega seonduvate fenomenide kasutamiseks organismi tervendamiseks.

Meetodid

  1. Teabe kogumine organismi (indiviidi) reaktsiooni kaudu (näit. pildamine jms.) muutustest maakoores, maapinnal ja selle kohal.
    Mõju indikaatoriks on inimene ise.
  2. Teabe hankimine ja levitamine vestluste, loengute, seminaride ja konverentside kaudu.
  3. Kaasaegse aparatuuri kasutamine uurimistöös.
  4. Koostöö teiste seltside ja sektsioonidega.